GLI leefstijlcoach

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Wat is de GLI?

De GLI is een interventie die zich richt op: 

  • Verminderen van de energie-inname (minder eten) 
  • Verhogen van de lichamelijke activiteit (meer bewegen)  
  • Toevoegen van op maat gemaakte psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering (ondersteuning bij gedragsverandering) 

De GLI wordt als programma ingekocht door zorgverzekeraars. 

 Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

  • gezonde voeding,
  • gezonde eetgewoontes,
  • gezond bewegen

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er 1 à 2 individuele contacten met de zorgverlener die de GLI geeft.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.  

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI.

Wie mag de GLI leveren?

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, door diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden.
Een fitnessabonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.

Toename mensen met overgewicht en obesitas 
De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders met overgewicht toegenomen. In 2017 had 48.7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI>25 kg/m2). Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (BMI>30 kg/m2) is dit andersom, er zijn meer vrouwen met obesitas dan mannen. Mensen met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s.  

Tabel GLI-afbeelding overgewicht en obesitas

Wat is het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico? 

Het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is. Deze maat wordt bepaald door BMI in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor bepaalde aandoeningen en/of co-morbiditeiten. De GLI is bestemd voor mensen vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico .

Beleidsdocumenten GLI 
Per 1 januari 2019 maakt de GLI deel uit van de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland hebben hiervoor de kaders opgesteld. Via onderstaande links is uitgebreide informatie te vinden over de GLI, waaronder informatie over de prestatiebeschrijving en het maximumtarief. 

Fysiotherapie Bennebroek
Akonietenlaan 4
2121 TR Bennebroek
Tel: 023 – 5845189

Fysiotherapie loc. Vogelenzang
Teylingerweg 85
2114 ES Vogelenzang
Tel: 023 – 5845139